Collection « Études catalanes »

Els Trabucaires o per l’amor de « Don Carles »

Frédéric Saisset et Jules Badin
La traducció rossellonesa de la peça de Jules Badin i de Frederic Saisset és el resultat del treball d’un especialista del dialecte rossellonès. El text que ens lliura en Renat Botet és una mima vertadera de mots locals, de girs característics, de modismes, de frases fetes que tenen un sabor molt apreciable que dónen all text més vitalitat i riquesa. L’autor, sempre animat per una preoccupatió escrupulosa, ha afegit un glossari alfabètic amb equivalents del catalá normatiu i una presentació de les particularitas gramaticals, amb exemples trets del text.

2002, 16 × 24 cm, 12 €, 312 p., dos carré collé, ISBN 2-84269-730-0.

Coll. « Études catalanes » nº 1,.


Sur le même sujet « Langues méditerranéennes » :

Sur le même thème « Littérature » :
Sur le même thème « Décentralisation » :
Sur le même thème « Traduction » :

Rechercher un ouvrage

Naviguer dans le catalogue

Pratique

Commander un ouvrage

Merci à Spip

Navigation